Bestyrelsen


Formand:
 Johnnie Villander Thomsen

Næstformand:  Thomas Jensen

Sekretær: Erik F. Andersen

Bestyrelsesmedlem: Leo Andersen

Bestyrelsesmedlem: Ole Garver

Bestyrelsesmedlem: Dion Lund

Suppleant:  Niels-jørn Lynnerup

___________________

Daglig drift / Havnefoged: Carlo

Kasserer: Niels Christensen